Halaman

Karomah Sulthonul Auliya’ Syaikh Abu Hasan Asy Syadzily

0 komentar

Sulthonul Auliya’ Syaikh Abu Hasan Asy Syadzily ra adalah seorang yang dianugerahi karomah yang sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung karomahnya kecuali Allah Swt. Dan sebagian dari karomah beliau antara lain adalah:
 1. 1. Allah Swt menganugerahkan kepada beliau kunci seluruh asma-asma. Sehingga seandainya seluruh manusia dan jin menjadi penulis beliau (untuk menulis ilmu-ilmu beliau) mereka akan lelah dan letih, sedangkan ilmu beliau belum habis.
 2. Beliau adalah orang yang sangat terpuji akhlaknya sifat mudah menolong dan kedermawanannya dari sejak usia anak-anak sampai ketika berumur enam tahun telah mengenyangkan orang-orang yang kelaparan pada penduduk negara Tunisia dengan uang yang berasal dari alam ghaib (uang pemberian dari Allah Swt secara langsung kepada beliau).
 3. Beliau didatangi Nabiyullah Khidir as untuk menetapkan “wilayatul adzimah” kepada beliau (menjadi seorang wali yang mempunyai kedudukan tinggi) ketika beliau baru berusia enam tahun.
 4. Beliau bisa mengetahui isi hati (batin) manusia.
 5. Beliau pernah berbicara dengan malaikat di hadapan murid-muridnya.
 6. Beliau menjaga murid-muridnya meskipun di tampat yang jauh.
 7. Beliau mampu memperlihatkan/menampakkan Ka’bah dari negara Mesir.
 8. Beliau tidak pernah putus melihat/menjumpai Lailatul Qadar semanjak usia baligh hingga wafatnya beliau. Sehingga beliau berkata: “Apabila awal puasa Ramadhan jatuh pada hari Ahad maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 29, awal puasa pada hari Senin Laillatul Qadarnya malam 21, awal puasa pada hari Selasa Laillatul Qadarnya malam 27, awal puasa pada hari Rabu Laillatul Qadarnya malam 19, awal puasa pada hari Kamis Laillatul Qadarnya malam 25, awal puasa pada hari Jum’at maka Laillatul Qadarnya pada malam 17, sedangkan bila awal puasa pada hari Sabtu maka Laillatul Qadarnya jatuh pada malam 23”.
 9. Barang siapa yang meninggal dan dikubur bersama-sama dengan hari meninggal dan dikuburkannya beliau, maka Allah Swt akan mengampuni seluruh dosanya.
 10. Do’a beliau mustajabah (dikabulkan oleh Allah Swt).
 11. Beliau tidak pernah terhalang sekejap mata pandangannya dari Rasulullah Saw selama 40 tahun (artinya beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah Saw selama 40 tahun).
 12. Beliau dibukakan (oleh Allah Saw) bisa melihat lembaran buku murid-murid yang masuk kedalam thariqahnya, padahal lebar bukunya tersebut berukuran sejauh mata memandang. Hal ini berlaku bagi orang yang langsung baiat kepada beliau dan juga bagi orang sesudah masa beliau sampai dengan akhir jaman. Dan seluruh murid-muridnya (pengikut thariqahnya) diberi karunia bebas dari neraka. Syaikh Abu Hasan Asy Syadzily ra sungguh telah digembirakan diberi karunia, barang siapa yang melihat beliau dengan rasa cinta dan rasa hormat tidak akan mendapat celaka.
 13. Beliau menjadi sebab keselamatan murid-muridnya/pengikutnya (akan memberikan syafa’at di akhirat).
 14. Beliau berdo’a kepada Allah Swt, agar menjadikan tiap-tiap wali qutub sesudah beliau sampai akhir jaman diambil dari golongan thariqahnya. Dan Allah Swt telah mengabulkan do’a beliau tersebut. Maka dari itu wali qutub sesudah masa beliau sampai akhir jaman diambil dari golongan pengikut beliau.
 15. Syaikh Abul Abbas Al Mursy ra berkata: “Apabila Allah Swt menurunkan bala’/bencana yang bersifat umum maka pengikut thariqah Syadziliyah akan selamat dari bencana tersebut sebab karomah Syaikh Abu Hasan Asy Syadzily ra”.
 16. Syaikh Syamsuddin Al Hanafy ra mengatakan bahwa: “Pengikut thariqah Syadzaliyah dikaruniakan kemulyaan tiga macam yang tidak diberikan pada golongan thariqah yang lainnya, (1) Pengikut thariqah Syadziliyah telah dipilih di Lauhil Mahfudz (2) Pengikut thariqah Syadziliyah apabila jadzab/majdub akan cepat kembali seperti sedia kala (3) Seluruh wali qutub yang diangkat sesudah masa Syaikh Abu Hasan Asy Syadzily ra akan diambil dari golongan ahli thariqah Syadziliyah".
 17. Apabila beliau mengasuh/mengajar murid-muridnya sebentar saja, sudah akan terbuka hijab.
 18. Rasulullah Saw memberikan izin bagi orang yang berdo’a kepada Allah Swt dengan bertawasul kepada Syaikh Abu Hasan Asy Syadzily.
Sumber:
“Tanwirul Ma’ali Manaqibi Ali Ibn Abil Hasan Asy Syadzily” karya Syaikh Muhammad Nahrawi (Mbah Dalhar) bin Abdurrahman, Watu Congol, Muntilan – Magelang. Dalam bahasa Indonesia berjudul: “Cahaya Kemuliaan”, Penerjemah: Agus Djamaluddin, S.Ag, Penerbit: Ampel Mulia, 2007.